Ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας

08.20   -   09.05

09.10   -   09.55

10.05   -   10.50

11.00   -   11.45  

11.55   -   12.35

12.40   -   13.15

13.15   -   13.50

 

 

   

 
 

Προηγούμενη  σελίδα