Οι ανακοινώσεις μας

Ενημερωτικό σημείωμα

Ωράριο λειτουργίας

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Προσφορές Εκδρομών

 

Υπεύθυνη δήλωση εκδρομής

Υπεύθυνοι

τμημάτων

 

Μαθητικά Συμβούλια

Αίτηση δικαιολόγησης απουσιών

Απουσίες

Βιβλιο...προτάσεις

Καθήκοντα επιμελητών

Υπεύθυνη δήλωση

(άρθρο 8 Ν. 1599/21986)

Πρόγραμμα εξετάσεων

Ύλη Εξετάσεων