Δημιουργοί: Μεικτή ομάδα μαθητών προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων

Εποπτεία: Τσιέλου Βασιλική (ΠΕ 07)  -  Μπόντζου Μαργαρίτα (ΠΕ 11)