Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α   Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Ω Ν

 

 

    1.  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν έξω από την πόρτα της τάξης τους.

 

    2.  Ανοίγουν τα παράθυρα, βγάζουν τους συμμαθητές τους έξω από την τάξη, φροντίζουν για την καθαριότητα της τάξης και είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αντικειμένων των συμμαθητών τους.

  

    3.  Καθαρίζουν τον πίνακα, φέρνουν κιμωλίες , χάρτες ή γεωμετρικά όργανα ή ότι είναι αναγκαίο για το μάθημα της επόμενης ώρας.

 

    4.  Απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο σε οποιονδήποτε δεν είναι μαθητής του τμήματος.

 

    5.  Στο τέλος των μαθημάτων κλείνουν τα παράθυρα, σβήνουν τα φώτα και τους ανεμιστήρες.

 

    Εάν αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνουν τον εφημερεύοντα ή τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης τους και τέλος τη διεύθυνση του σχολείου.

 

 

   

 
 

Προηγούμενη  σελίδα