ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.

0-64 Δικ/μένες

ή Αδ/τες

Επαρκής

Κανονικά τον Μάϊο

 

2.

65 Αδ/τες

Ανεπαρκής

Φοιτά ξανά

 

3.

64 Αδ/τες και

50 Δικ/μένες

Σύνολο 114

Επαρκής

Κανονικά τον Μάϊο

 

4.

64 Αδ/τες και

100 Δικ/μένες

Σύνολο 164

Επαρκής

Κανονικά τον Μάϊο

  1. Μέσος όρος τριμήνων:15

  2. Διαγωγή Κοσμιωτάτη

  3. Απόφαση Συλλόγου

5.

64 Αδ/τες και

100 Δικ/μένες

Σύνολο 164

Ελλιπής

Τον Σεπτέμβριο

  Όταν δεν ισχύουν οι παραπάνω  προϋποθέσεις

6.

64 Αδ/τες και

150 Δικ/μένες

Σύνολο 214

Ελλιπής

Τον Σεπτέμβριο

  1. Μέσος όρος τριμήνων:15

  2. Διαγωγή Κοσμιωτάτη

  3. Απόφαση Συλλόγου

        Δικ/μένες: Δικαιολογημένες

     Αδ/τες: Αδικαιολόγητες

 

    ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ: σημαίνει ότι ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη

    ΕΛΛΙΠΗΣ: σημαίνει ότι ο μαθητής παραπέμπεται ως ανεξεταστέος το Σεπτέμβριο

 

    ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

    1.  Το δικαιολογητικό προσκομίζεται από τον κηδεμόνα εντός δέκα ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.   

    2.  Μέχρι δέκα μέρες το χρόνο και όχι πάνω από δύο μέρες κάθε φορά δικαιολογούνται απουσίες με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα. Για πάνω από δυο μέρες χρειάζεται πιστοποιητικό ιατρού.

 

    ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

 

   

 
 

Προηγούμενη  σελίδα