ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Σε αυτές τις σελίδες θα αναρτώνται οι προσφορές των τουριστικών γραφείων για τις εκδρομές μας σύμφωνα με  την Υ.Α.129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ2769/2-12-2011).

 Σχολ. Έτος 2011 - 12:   Τροποποίηση απόφασης εκδρομής στην Καστοριά

  Μάρτιος 2012: Καστοριά

   2 Μαρτίου 2012: Αθήνα

  Ιούνιος 2012: Ελβετία - Γαλλία - Γερμανία

  Απρίλιος 2012: Άγιο Όρος

 

   

 
 

Προηγούμενη  σελίδα